window.document.write(""); 简介_上海电子科技有限公司

< class="main pagebox">< id="w_grid-1558330850107" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1558330850107-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_grid-1558330886897" class="w_grid-000">< class="w_grid "> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1558330886897-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_fimg-1558330965493" class="w_fimg-000">< class="w_img animated "> < class="e_box e_box-000 p_box"> < class="e_image e_DImage-001 p_dimage"> qskj < id="content_box-1558330886897-1" class="e_box e_box-000 d_gridCell_1 p_gridCell">< id="w_fimg-1558331098685" class="w_fimg-000">< class="w_img animated "> < class="e_box e_box-000 p_box"> < class="e_image e_DImage-001 p_dimage"> qskj < id="w_grid-1558331677079" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1558331677079-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_grid-1558331678940" class="w_grid-000">< class="w_grid "> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1558331678940-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_grid-1558331716486" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1558331716486-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="c_portalResnav_main-15583317170079955" class="c_portalResnav_main-01001"> < class="container clearfix"> < class=" nav"> < class="m_nav"> < class="top clearfix"> < id="content_box-1558331678940-1" class="e_box e_box-000 d_gridCell_1 p_gridCell">< id="c_portalResPublic_codeContainer-15583421044298072" class="c_portalResPublic_codeContainer-01001"> < class="e_box"> < class="img">qskj < id="w_grid-1558340455158" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1558340455158-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="c_portalResSearch_total-15583408326886658" class="c_portalResSearch_total-01001"> < class="e_box p_contentBox"> < class="e_box p_searchBtnBox"> < class="e_btn p_searchBtnA" data-ename="搜索按钮"> < class="font"> 搜索 < class="e_box p_bodybox active"> < class="e_box p_searchBox"> < class="e_input p_input"> < class="e_btn p_searchBtn"> < class="font">搜索 < class="font_x">qskj < id="w_grid-1557553510028" class="w_grid-000" data-tmpleditable="editable">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1557553510028-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell ND_empty" data-editablecontent="1557553510028">< id="w_grid-1557991737677" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1557991737677-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_common_text-1557991737737" class="reset_style"><>

ABOUT US

关于我们

< id="w_grid-1557991737687" class="w_grid-000">< class="w_grid "> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1557991737687-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_grid-1557991737707" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1557991737707-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_grid-1558778712007" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1558778712007-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_common_text-1558778712016" class="reset_style"><>

关于我们

< id="c_portalResIntro_category-15589211169987343" class="c_portalResIntro_category-01001"> < class="categrayBox"> < class="moveBtn"> 介绍分类 < class="contentBox"> < class="backBtn"> < id="content_box-1557991737687-1" class="e_box e_box-000 d_gridCell_1 p_gridCell">< id="w_grid-1557991737727" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1557991737727-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="c_portalResBreadcrumb_nav-1557991737757" class="c_portalResBreadcrumb_nav-01001"> < class="e_box e_box-000 p_breadcrumbList" data-ename="面包屑导航"> < class="e_breadcrumb e_breadcrumb-001 p_breadcrumbFirst"> < class="font"> 首页 < class="e_title e_GuideLabel-001 p_end"> < class="font"> - < class="e_breadcrumb e_breadcrumb-000 p_breadcrumbCurrent"> < class="font"> 简介 < id="c_portalResIntro_detail-1557991737762" class="c_portalResIntro_detail-01001"> < class="e_stylebox e_ContentMajorStyleBox-001 p_stylebox" id=""> < class="stylebox_top"> < class="stylebox_title">

简介

< class="stylebox_top_line"> < class="stylebox_content"> < class="e_box p_contentBox" loaded="true" data-infoid="1">

简介

< class="e_box p_summary summary-mo color_minor borderB_bar"> 概要: < class="e_box p_summary summary-pc color_minor"> 概要: < class="e_HtmlEditor p_content"> < class="e_title p_tit borderB_iders">详情 < class="e_box p_con">< class="reset_style js-reset_style js-adapMobile ">

上海电子科技有限公司是专业研制生产环境试验设备的企业,自产品入市以来,受到广大使用商的好评与肯定。主营产品有冷水机组,老化房,高温老化房,高低温试验箱,恒温恒湿试验箱,高低温交变湿热试验室,盐雾腐蚀试验箱,冷热冲击试验箱,恒温恒湿试验室,高低温试验室,高低温交变湿热试验箱,紫外线试验箱,光照耐气候试验箱,淋雨试验箱霉菌试验箱、振动测试仪、各类大型试验室、烘箱、臭氧试验箱、拉力试验机、跌落试验机以及各类冷库(如恒温冷库、速冻冷库、冷藏冷库、冷冻冷库、低温冷库、双温冷库、保鲜冷库、气调冷库等)。

近年来我们为国内外的多家知名企业、集团、大学、航天、航空、军事、化工、汽车、电器医疗器械、仪器仪表等以及国家的研究事业提供过一系列的试验设备和优质的服务,并受到一致好评。我们非常感谢广大新老客户多年来对品牌的支持与信赖。随着21世纪的经济蓬勃发展,也将“与时俱进”不断创新,推出更新颖更先进的产品,回馈于商家与社会。

qskj

< class="e_box p_assist"> < class="e_box p_KeywordBox"> < class="e_box p_QRCode" data-ename="打开手机查看">

扫二维码用手机看

< class="stylebox_bottom_line"> < class="stylebox_bottom"> < id="w_grid-1557553549141" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1557553549141-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_grid-1557553549149" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1557553549149-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_grid-1557553549165" class="w_grid-000">< class="w_grid "> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1557553549165-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_grid-1557553549172" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1557553549172-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_common_text-1557553549204" class="reset_style"><>

网站首页
多盈平台网站
手机真人捕鱼软件
澳门真人网址赌场

< id="content_box-1557553549165-1" class="e_box e_box-000 d_gridCell_1 p_gridCell">< id="w_grid-1557553549180" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1557553549180-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_common_text-1558332468323" class="reset_style"><>

人才招聘
在线留言
联系我们

< id="content_box-1557553549165-2" class="e_box e_box-000 d_gridCell_2 p_gridCell">< id="w_grid-1558333018807" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1558333018807-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_fimg-1557554435263" class="w_fimg-000">< class="w_img animated "> < class="e_box e_box-000 p_box"> < class="e_image e_DImage-001 p_dimage"> qskj < id="content_box-1557553549165-3" class="e_box e_box-000 d_gridCell_3 p_gridCell">< id="w_grid-1558333297108" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1558333297108-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_fimg-1558332940446" class="w_fimg-000">< class="w_img animated "> < class="e_box e_box-000 p_box"> < class="e_image e_DImage-001 p_dimage"> qskj < id="w_common_text-1557554171254" class="reset_style"><>

地址:
电话:
86-021-59547311/13761661510邮箱:serve@shqishan.com

 

< id="w_grid-1557553549157" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1557553549157-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_grid-1557563731035" class="w_grid-000">< class="w_grid "> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1557563731035-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell">< id="w_common_text-1557553549227" class="reset_style"><>

版权所有2019  上海电子科技有限公司  沪ICP备11037463号-1

< id="content_box-1557563731035-1" class="e_box e_box-000 d_gridCell_1 p_gridCell">< id="w_common_text-1557563747739" class="reset_style"><>

网站建设:中企动力 上海

< id="w_grid-1558340700025" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1558340700025-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell"> < id="w_grid-1558340656050" class="w_grid-000">< class="w_grid signal"> < class="e_box e_box-000 p_gridbox"> < id="content_box-1558340656050-0" class="e_box e_box-000 d_gridCell_0 p_gridCell"> < id="c_portalResPublic_codeContainer-15585089147366141" class="c_portalResPublic_codeContainer-01001"> < class="e_box"> < class="mOnLine" > < class="on_box"> < class="on_box1"> qq < class="on_box2"> qq

1599318809

< class="on_box"> < class="on_box1"> weixin < class="on_box2"> wei 二维码 < class="on_box on_dist"> < class="on_box1"> dist < class="on_box2 on_dist2"> dist

< class="on_box"> < class="on_box1"> 首页 < class="on_box2"> 首页

回到顶部